Historie a součastnost

Původní Sbor dobrovolných hasičů Svítkov by založen roku 1886. Působil v oblasti kultury a požární bezpečnosti na území Svítkova a v dalších obcích. SDH mnohokrát zasahovalo na území města Pardubic a v přilehlé rafinerii PARAMO (Fantovy závody). Zakladatelem tohoto sboru byl Dominik Těšík st.

Současný Sbor dobrovolných hasičů Svítkov-Popkovice byl obnoven 1. února 2013 za účasti 12 ustavujících členů. Kde byl zvolen nový starosta SDH Jiří Chmelík, velitel SDH Oto Svoboda, hospodářka Lucie Fuchsová a revizní kontrolor Michal Šimek.

Od 1. března 2013 se SDH rozrostlo o dalších 24 členů a byly obsazeny další důležité funkce. Pokladník Michaela Štěpánková, velitelé družstev Michal Šimek, L´ubomír Obert, Richard Špaček a Petr Květon.

SDH je členěno do tří zásahových družstev a jednoho družstva podpory.

Historická fotografie z roku 1948


Fotku věnoval pan Václav Pavlas ze Starých Čívic.

 

Pohlednice bývalé hasičské zbrojnice ve Svítkově, s navazujícím (tehdy) hostincem - dnes patrový objekt TJ Sokol Bylanka. Pohledy věnoval pan Jiří Chvála ze Svítkova.

 

Facebook

Aktuality