Historie a současnost

Původní Sbor dobrovolných hasičů Svítkov by založen roku 1886. Působil v oblasti kultury a požární bezpečnosti na území Svítkova a v dalších obcích. Sbor mnohokrát zasahoval na území města Pardubic i v přilehlé rafinerii PARAMO (Fantovy závody). Zakladatelem tohoto sboru byl Dominik Těšík st.

Současný Sbor dobrovolných hasičů Svítkov-Popkovice byl obnoven 1. února 2013 za účasti 12 ustavujících členů. V současné době má SDH 53 členů včetně mladých hasičů. Na základě usnesení valné hromady byl opětovně zvolen do čela sboru Jiří Chmelík jako Starosta SDH, náměstkem starosty byl znovu zvolen Vladimír Pejchal, velitelem SDH je nově Milan Fürst a hospodářkou SDH zůstává Lucie Fuchsová. Předsedou revizní a kontrolní komise byl zvolen Richard Macko.

Ze členů SDH byla nově vytvořena jednotka sboru dobrovolných hasičů působících pod MO Pardubice I se zařazením v kategorii JPO V. Velitelem jednotky je Jiří Chmelík.

Historická fotografie z roku 1948


Fotku věnoval pan Václav Pavlas ze Starých Čívic.

 

Pohlednice bývalé hasičské zbrojnice ve Svítkově, s navazujícím (tehdy) hostincem - dnes patrový objekt TJ Sokol Bylanka. Pohledy věnoval pan Jiří Chvála ze Svítkova.

 

Facebook

Aktuality