Koronavirus - Jak předcházet šíření

Náš sbor stejně jako ostatní organizace působící v oblasti prevence a ochrany obyvatelstva neustále sleduje vývoj situace ohledně virové epidemie COVID-19 a v případě požadavku ústředních orgánů se bude aktivně podílet na činnostech souvisejících s potlačením této epidemie.

Především bychom ale chtěli všechny vyzvat ke zvýšené opatrnosti i ohleduplnosti vůči druhým a aby všichni pokud možno dodržovali veškerá nařízení a opatření vydaná státními orgány.

Základní opatření k omezení výskytu a šíření nemoci způsobené novým coronavirem SARS-CoV-2 jsou stejná jako u jiných respiračních onemocnění u kterých je původce tohoto onemocnění uvolňován do okolí tzv. kapénkami, tzn. při kašlání, kýchání, ale i běžným mluvením.

Z uvedených důvodů je proto velmi důležité chránit si dýchací cesty rouškou nebo respirátorem. Chráníte tím zdraví své i zdraví svého okolí. Zároveň je potřeba klást zvýšený důraz na zásady osobní hygieny, pravidelné mytí rukou (postačí teplá voda s mýdlem po dobu 30-40 sekund), tento virus ničí všechny běžné desinfekční prostředky. Dále je potřeba vyvarovat se zbytečného kontaktu s dalšími osobami (za bezpečnou zónu je pokládána vzdálenost větší než 2m). Tato opatření jsou v souladu s obecnými epidemiologickými zásadami a doporučeními.

Zdraví lidé by měli mít dostatečný příjem tekutin a vitamínů (ovoce a zelenina), měli by se věnovat individuálním vycházkám do přírody a určitě by neměli vyhledávat katastrofické zprávy a stresovat se.

Na základě posledních nařízení platí od 18.3.2020 zákaz pobytu a pohybu na veřejnosti bez roušky, stejně tak platí i zákaz vstupu bez roušky, respirátoru či jiné ochrany dýchacích cest do obchodů, lékáren, zdravotnických zařízení, pošt, bank a hromadných dopravních prostředků.

Na základě upraveného nařízení vlády je upraven čas pro nákupy seniorů. Od 20.3.2020 platí nově 7:00 - 9:00 hod. kdy do obchodu s potravinami, drogerií a na pobočky České pošty nebudou mít přístup osoby mladší 65 let. Do obchodů s potravinami či drogerií mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Cílem nařízení je maximálně chránit tu skupinu lidí, která je nákazou koronavirem nejvíce ohrožena.

Veškerá opatření platí do odvolání!

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací spustila pardubická radnice novou informační linku. Jejím cílem je poskytnout občanům Pardubic, zejména pak seniorům a osobám se zdravotním omezením pomoc při zajišťování základních potřeb, především léků a potravin. Pracovníci radnice budou k dispozici ve všední dny v době od 7:00 do 16:00 hodin na telefonním čísle 466 859 859. Tato speciální linka nebude sloužit ke konzultacím zdravotního stavu.

Facebook

Aktuality