Nácvik vzdušné evakuace

Dobrovolní hasiči jsou zase o něco zkušenější, ovládají vzdušnou evakuaci.

Odborné zaměstnání spojené s nácvikem vzdušné evakuace absolvovali naši dobrovolní hasiči z Pardubic – Svítkova. Společně s kolegy z JSDH Přelouče a Choltic. Věnovali odpoledne 12. srpna osvojování si různých evakuačních postupů za pomoci transportního vrtulníku MI-17. 

Na chrudimském letišti se z vrtulníku slaňovali profesionální hasiči z centrální stanice Pardubice a dobrovolní kolegové trénovali přepravu raněných osob v imobilním stavu upoutané ve vakuových matracích. Před samotným transportem tak museli raněné správně naložit a upevnit, připravit je k přesunu do vrtulníku a následně je přepravit do bezpečí.

Nácvik těchto speciálních prací je nutný zvláště pro případy hromadné evakuace. Je však užitečný i v případech nasazení hasičů během mimořádných událostí na území celé České republiky. Pro jednotky, které se ho účastnily, bylo bezesporu přínosné. Zvláštní dík proto patří státnímu podniku LOM Praha - divize CLV Pardubice, díky němuž se mohlo konat, dále patří poděkování jeho zkušeným pilotům, technikům, jednotce profesionálů ze stanice Pardubic i všem zúčastněným dobrovolným hasičům, kteří se do nácviku nových postupů pustili s opravdovou vervou.

Fotografie k článku

Facebook

Aktuality