Noc vědců na Univerzitě v Pardubicích

Účast našeho sboru na akci "Noc vědců 2019" spojená s exkurzí našich mladých hasičů

Opět se náš sbor účastnil akce, kterou každoročně pořádá Univerzita Pardubice, včetně malé úkázky s hořícím olejem.

Při té příležitosti podnikl náš hasičský kroužek exkurzi do Technologického areálu univerzity v Doubravicích, kde se mohli mladí hasiči nejen seznamovat s moderními technologiemi z oblasti chemie, fyziky a dalších vědních oborů, ale také se dozvědět něco o tom, jak se můžeme pomocí vědy chovat ohleduplně k našemu životnímu prostředí.

Facebook

Aktuality