Poděkování Nadaci Agrofert

Pardubičtí dobrovolní hasiči mají díky Nadaci Agrofert novou rozbrušovací pilu.

Díky Hasičskému fondu Nadace Agrofert se v letošní roce našim hasičům podařilo rozšířit své prostředky o ruční motorovou rozbrušovací pilu Husqvarna K770 Rescue včetně vyprošťovacího diamantového kotouče Husqvarna Vari - Cut FR3. Nadační fond přispěl na tento nákup částkou 30.000,- Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů.

Rozbrušovací pila bude využívána naší JSDH MO Pardubice I při řešení mimořádných údálostí.

 

Také bychom se rádi zmínili, že Hasičský fond jmenované nadace poskytl v roce 2018 našemu sboru dobrovolných hasičů dar ve výši 75.715,- Kč na pořízení dvou dýchacích přístrojů Dräger včetně masek 7730 s kandahárem a dvou ocelových lahví na stlačený vzduch, které také využívá naše jednotka při mimořádných událostech, jako tomu bylo i při zásahu na skládce ve Zdechovicích dne 4.5.2020.

Děkujeme Nadaci Agrofert za jejich podporu!

Facebook

Aktuality