Pokračování v dezinfekci zastávek MHD

Nadále se naše SDH podílí na pravidelné dezinfekci zastávek MHD v Pardubicích.

Dne 1.4.2020 proběhla již několikátá dezinfekce zastávek MHD v Pardubicích na které se naše SDH podílí na základě požadavku pardubického magistrátu pro DPMP. Zároveň bychom chtěli poděkovat čerpací stanici SHELL v ul.Teplého, kde jsme při odpočinkové pauze dostali horký nápoj zdarma a také společnosti KFC na ul.Poděbradská, kde jsme obdrželi malé občerstvení.

Facebook

Aktuality