Slovo starosty SDH

Vážení spoluobčané, dovolte mi abych Vás oslovil a podal Vám pár informací o činnosti sboru a dalších činnostech, kterými se bude náš sbor v budoucnu zabývat. Náš sbor se může pochlubit dalším významným partnerem, kterým se stalo Letiště Pardubice, díky kterému jsme získlai odpovídající prosory pro vytvoření hasičské zbrojnice, která bude důstojná a reprezentativní, která nám umožní další rozvoj a činnosti kroužku mladých hasičů na odpovídající úrovni.

Dalším naším partnerem se staly Služby města Pardubic pod vedením paní ředitelky Ing. Tomkové. A také bych chtěl poděkovat dalším partnerům z místních podnikatelů, kteří jsou označení samolepkou našeho sboru.

Pár pojmů na vysvětlenou:

Vzhledem k tomu, že se množí fámy poškozující dobré jméno sboru, tak bychom chtěli vysvětlit způsob financování našeho SDH.

  • HZS = Hasičský záchranný sbor zřizovaný ministerstvem vnitra (Generální ředitelství hasičského záchranného sboru) - financuje stát
  • JSDH = Zřizovatelem jsou obce, které již rovněž financují na základě patřičných zákonů, a také funguje na základě zákona o požární ochraně
  • SDH = nezisková organizace, je financována z dobrovolných členských příspěvků a zisků z kulturních akcí a dobrovolné činnosti na úseku požární ochrany. V letočním roce získal SDH z dotací na kulturu od městského obvodu na Hasičský ples, Den IZS - pálení čarodějnic částku 14 000,- Kč. Ostatní kulturní aktivity byly hrazeny ze sponzorských darů našich příznivců a za to jim patří velké díky.
Facebook

Aktuality