Svítkov v proměnách času - distribuce

Koncem dubna vyšla publikace "Svítkov v proměnách času", v omezeném počtu výtisků, vydaná vlastním nákladem (za pomoci sponzorů).

Jedná se o knížku s novodobější historii Svítkova, částečně i Popkovic (spíše příběhy za posledních cca 150 let) v rozsahu cca 140 stran, 60 kapitol - témat, včetně více jak 200 fotografií, částečně barevných. Nosnou část knihy tvoří příběhy z první republiky, protektorátu a šedesátých let dvacátého století.

Cena publikace: 249,- Kč.

Poznámka: staré texty a fotografie mající vztah ke Svítkovu jsou vítány.

Transparentní účet u Fio banky č.ú. 2601881252/2010 je stále otevřen.

Distribuci knihy zajišťují:

  • SDH Svítkov – Popkovice; kniha je k vyzvednutí po telefonické domluvě na mobilu 777 088 502 u starosty SDH, pana Jiřího Chmelíka, Přerovská 527, Svítkov
  • Dita Danihelková, Hradčanská 51, Svítkov. Opět po telefonické domluvě na mobilu 702 186 561 (po 17 hodině).
  • Pokud se neobejdete na shora uvedených prioritních adresách, lze volit prodejnu Potraviny TT, provozovatel pan Duy Tan Tong, Kostnická ulice 123, Svítkov (vietnamská večerka). Platí pro Svítkov a Popkovice.

Zájemci z města se informují na mobilu 608 304 307.
Další informace obdržíte na e-mailu: historiesvitkova@seznam.cz

Facebook

Aktuality