Tradiční Mikulášská s hasiči 4. 12. 2015

4. 12. 2015 Sbor dobrovolných hasičů Svítkov-Popkovice uspořádal třetí ročník Tradiční Mikulášské s hasiči.

Akce, na kterou přišly stovky návštěvníků, se konala pod záštitou starosty SDH Jiřího Chmelíka a zastupitelů MO Pardubice VI Věry Laurynové, Kateřiny Bürgerové a Miroslava Rubeše. Nejdříve si děti společně se členy sboru zazpívali tradiční vánoční koledy, po kterých následovalo rozsvícení stromečku, který pomohl starostovi SDH rozsvítit náměstek primátora Jan Řehounek. Následovalo čekání na příjezd Mikuláše, čerta a anděla, kteří dorazili na koních a hodným dětem rozdali nadílku. Balíčky, odvezli naši hasiči společně s DZS Dalibora Vojáčka také dětem do Pardubické nemocnice na dětské oddělení a na oddělení dětské chirurgie. Chtěli bychom poděkovat všem návštěvníkům akce, které při čekání na Mikuláše neodradila ani změna počasí, dále všem našim sponzorům, kteří podpořili tuto akci, hlavně sponzorům LOM Praha, státní podnik divize CLV Pardubice, Dopravní podnik města Pardubice a Ranč Silver Cat.

Fotografie: Marie Akšteinová

Facebook

Aktuality