Valná hromada 22. 1. 2016

Dne 22. 1. 2016 se naši hasiči společně s váženými hosty sešli v sálu Pardubického pivovaru na výroční valné hromadě.

Valná hromada se zahájila udílením pamětních medailí za práci na V. sjezdu SH ČSM, poté následovalo vyhodnocení roku 2015 a projití plánů na rok 2016. Nakonec jsme poděkovali všem partnerům, organizacím a společnostem, kteří podporují náš sbor. Důležitým bodem bylo vytvořit návrh záslužné medaile, která bude předávána na Hasičském plese 19. 2. 2016. Děkujeme všem hostům, kteří se valné hromady zúčastnili, jmenovitě: zastupitelka města Pardubice Ing. Věra Laurynová, ředitelka DDM Beta Zora Hrabaňová, starosta OSH Bohuslav Cerman, bývalá starostka OSH Marie Stará, náměstek starosty OSH a zástupci rodičů z kroužku SDH.

Facebook

Aktuality