Zdechovice - požár skládky pneumatik

Dne 4.května se naše jednotka SDH podílela na likvidaci rozsáhlého požáru skládky pneumatik ve Zdechovicích.

Skládka pneumatik začala hořet již 3.května ve večerních hodinách a na místě zasahovalo až 19 jednotek, proto byl zřízen i štáb velitele záahu. V pondělí dopoledne bylo rozhodnuto, že při tomto požáru bude použito unikátní metody likvidace požáru hořící skládky, která spočívá v tom, že hořící materiál se umístí do kontejneru s vodou a následně se přemístí na vytvořený volný prostor na skládce, čímž se předchází úniku kontaminovaných látek do životního prostředí a k likvidaci požáru se použije menší množství vody. Celková likvidace požáru je tak urychlena. Zásah byl přesto velmi náročný a bylo zapotřebí použít dýchací techniky. Na místě požáru se v jednu chvíli pohybovalo až 100 hasičů. Požár byl díky použité metodě zlikvidován 4.května ve 20:00 hod.

Facebook

Aktuality